Oranje-Nassaus in de regio

Op het schilderij ‘Filips Willem van Oranje en Breda‘ zijn afgebeeld de gebroeders van Nassau: Philips Willem, Maurits, Frederik met hun neven Willem Lodewijk en Ernst Casimir. Bron: (Paleis Het Loo, Apeldoorn, bruikleen van Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.)

Het verhaal hoe Brabant Nassau-wortels kreeg, begint in 1403. Toen trouwde de Duitse graaf Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg met Johanna van Polanen, de dochter van de Heer van Breda Jan III van Polanen. Ze vestigden zich in Breda. Met dit huwelijk kwam de Baronie van Breda in handen van de Nassaus en de naam ‘van Nassau’ in het Nederlandse koningshuis. In 1544 ontstond, als tak van het huis Nassau, het huis Oranje-Nassau. Willem I, graaf van Nassau-Dillenburg, beter bekend als Willem van Oranje of Willem de Zwijger, erfde toen het Zuid-Franse prinsdom Orange. Dit maakte hem tot prins Willem en stamvader van het huis Oranje-Nassau.

 

Nassaustad Breda

Op het gebied van de Nassaus is er veel te zien en te beleven in Breda: er is heel veel bijzonders overgebleven uit die tijd: het Kasteel van Breda, waar de Nassaus resideerden (nu Koninklijke Militaire Academie), de Grote Kerk (waar maar liefst 9 Nassaus én de eerste Prins van Oranje begraven liggen onder prachtige grafmonumenten), het Begijnhof, tientallen hofhuizen van leden van de hofhouding, een jachtslot, een prachtig stadspark ‘t Valkenberg (waar de Nassaus hun valken lieten jagen), het is bijna teveel om op te noemen.

Op bredanassaustad.nl vind je allerlei zaken die met Breda en de Nassaus te maken hebben: activiteiten die in de stad plaatsvinden rond het thema Nassau; monumenten die door de Nassaus zijn gebouwd, of vanwege de aanwezigheid van de Nassaus zijn ontstaan; u kunt er ook allerlei zaken vinden die direct of indirect met de Nassaus te maken hebben.

Kortom: Kom naar regio De Baronie en ontdek Breda Nassaustad!

 

Kasteel Bouvigne

Over Kasteel Bouvigne is onmogelijk te zeggen wanneer het precies gebouwd is. De eerste vermelding dateert echter van 1554, het jaar waarin Jacob van Brecht zijn testament opmaakte. Jacob van Brecht behoorde tot een van de voornaamste families van Breda in de zestiende eeuw.

In 1614 kocht prins Filips Willem het om het samen met zijn broers Maurits, Frederik Hendrik en Willem II als jachtslot te gebruiken. Bouvigne wisselde vaak van eigenaar. Na de dood van prins Willem III bleef het tot 1775 eigendom van de Oranjes.

Sinds 1973 is waterschap Brabantse Delta de trotse eigenaar van deze historische buitenplaats aan de zuidkant van Breda. Het landgoed dateert uit de vijftiende eeuw en bestaat uit een sprookjesachtig kasteel omgeven door drie bijzondere tuinen en een boomgaard. Medio 2010 heeft het waterschap zijn intrek genomen in het nieuwe kantoorgebouw op het landgoed landgoedbouvigne.nl.

 

 

Baarle-Nassau: het merkwaardigste enclavedorp ter wereld

In 1403 trouwde de Duitse graaf Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg met Johanna van Polanen, de dochter van de Heer van Breda Jan III van Polanen. Door dit huwelijk komt de naam ‘van Nassau’ niet alleen terecht in het Nederlandse koningshuis, de naam wordt ook gegeven aan de Nederlandse gebieden van Baarle.

Baarle heeft een levendig centrum met tal van gezellige horecagelegenheden en leuke winkeltjes, zoals een echte Belgische chocolatier. Het dorp heeft een Nederlands deel (Baarle-Nassau) en een Belgisch deel (Baarle-Hertog). Er is hier sprake van een unieke enclavesituatie: tweeëntwintig Belgische enclaves en acht Nederlandse enclaves. De grens loopt letterlijk dwars door het dorp.

Met speciale stoeptegels en aluminium plaatjes in het wegdek worden de enclavegrenzen aangegeven toerismebaarle.com/over-baarle/unieke-enclavesituatie.

 

 

Tilburg, de stad van Willem II

Het standbeeld op de Heuvel in Tilburg stelt koning Willem II voor. Het staat beter bekend als het Tilburgse Willem II monument.

Op 7 oktober 1840 besteeg hij -bijna 48 jaar oud- de troon als Willem II. De inhuldigingsplechtigheid vond plaats op 28 november 1840 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarmee is hij tot op heden bij aantreden het oudste Nederlandse staatshoofd. Onder zijn koningschap was de macht van de vorst al minder dan voordien.

Willem II hield van bouwen. In Engeland had hij tijdens zijn studie aan de Universiteit van Oxford belangstelling gekregen voor de ‘Gothic revival’. Hij bouwde een groot neogotisch gebouwencomplex achter zijn paleis aan de Kneuterdijk in ‘s-Gravenhage. Het te bouwen paleis, kasteel Vaeshartelt in Nederlands Limburg, werd nooit voltooid en van een nieuw paleis in Tilburg werd alleen de kern gebouwd, die nu onderdeel is van het stadhuis. Bron: Wikipedia.

 

 

Voormalig Koninklijk Paleis Koning Willem II (1849) in Tilburg

Het paleis is verbouwd tot Paleis-Raadhuis (1936) van Tilburg, tegenwoordig onderdeel van het gemeentehuis van Tilburg. Prachtig gebouw met een beschermde status als rijksmonument.

Koning Willem II verbleef graag in Tilburg. Over de plaats merkte hij eens op: “Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig” (ook wel geciteerd als “Hier adem ik frank en vrij”). In zijn opdracht werd in 1847 een paleis gebouwd dat diende tot buitenverblijf. Het ligt tegenwoordig in het centrum van de stad. De koning heeft er zelf nooit in kunnen verblijven omdat hij stierf voor het voltooid was. Hij is er, na zijn dood, wel in opgebaard. Het paleis werd door de koninklijke familie overgedragen aan de gemeente, op voorwaarde dat er een Hogere Burger School (HBS) in gevestigd zou worden. Deze “Rijks HBS Koning Willem II” bestaat nog steeds als Koning Willem II College, echter in een ander gebouw. De bekendste leerling van deze HBS is Vincent van Gogh, die de school bezocht in de periode 1866-1868. Het paleis maakt deel uit van het gemeentehuis. Bron: Wikipedia.

 

 

Archeologische overblijfselen van Kamp Rijen

Tussen wandelknooppunt 40 en 23 was Kamp Rijen gevestigd, het legerkamp van koning Willem I. Tijdens de Belgische Opstand (1830-1838) waren hier zo’n 14.000 Nederlandse militairen gelegerd. Het tentenkamp was zo groot als de toenmalige stad. Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo (1815) werden Nederland en België samengevoegd. Zo ontstond, als noordelijke buffer tegen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met Willem I als koning. Vijftien jaar later kwamen de Belgen in opstand, ze wilden zich afscheiden. Willem I kon zich daarin niet vinden en bracht vanaf 1830 circa 60.000 militairen in Brabant samen om België binnen te vallen. De hoofdmacht lag in het kamp in Rijen. Het gebied rondom het voormalige legerkamp heeft nog altijd een militaire bestemming, het is oefenterrein van de landmacht.

Achter de schermen wordt hard gewerkt om te onderzoeken of en hoe dit bijzondere gebied tot leven kan worden geroepen in het regionale en nationale geheugen. Gemeente Gilze en Rijen, archeoloog Jan Roymans, Heemkring Molenheide en Defensie kijken wat de mogelijkheden zijn. Bericht BN/DeStem d.d. 5 juni 2020.

 

 

Landgoed Anneville residentie van H.M. Koningin Wilhelmina

Anneville is in 1844 gesticht door Prosper Cuypers van Velthoven in de buurtschap Geersbroek (lokaal bekend als Gatbroek) bij Ulvenhout, even ten zuiden van Breda.

Na de bevrijding van Zuid-Nederland was Anneville tot mei 1945 het verblijf van Z.K.H. Prins Bernhard, toen deze zijn hoofdkwartier in Breda had. Na zijn vertrek werd Anneville op 3 mei 1945 voor ongeveer zes weken de residentie van H.M. Koningin Wilhelmina. Hier bereikte haar het nieuws van de capitulatie van de Duitsers in Nederland. Anneville werd daarop het toneel van enkele grote defilés door onder andere de bewoners van Breda en omgeving en van de buurtschap Geersbroek. Haar verblijf werd afgesloten met een feest voor diezelfde buurtschap. Het Koetshuis deed in deze periode dienst als legering voor de wacht en als garage. Ten behoeve van dit gebruik is in 1944 door de Engelsen de achterzaal gebouwd koetshuisanneville.nl.

Online verkoop