Laden Evenementen

IVN Natuurwandeling bij Geluidswal Heusdenhout in Breda

  zondag 26 juni 2022
  13:30 - 15:30 uur
   IVN Mark & Donge

Natuurwandeling

Dit wandelgebied ligt aan de rand van de wijk Heusdenhout in Breda, op en rond de geluidswallen bij de A27. Door dit gebiedje loopt de Molenleij, een smalle laaglandbeek. Het terrein is eigendom van de gemeente Breda. Sinds november 2004 wordt de wal opgesierd door “Big Funnelman” (Grote Trechterman), een kunstwerk van de Rotterdamse kunstenaar Joep van Lieshout.

De geluidswallen zijn in het midden van de jaren 90 aangelegd. De monumentale vormgeving verwijst naar de hoekige vestingwerken van de vroegere omwalling van Breda. De wallen bestaan gedeeltelijk uit schanskorven, gevuld met kalkhoudend gesteente. Het doorsijpelende regenwater is hierdoor licht kalkhoudend en dit maakt een bijzondere plantengroei mogelijk. De wallen zijn ingezaaid met verschillende mengsels van wilde planten. Veel plantensoorten handhaven zich of breiden zich zelfs uit. Andere zijn verdwenen of gaan geleidelijk in aantal achteruit. Sommige soorten hebben zich spontaan gevestigd.

Door de aanwezigheid van de beek aan de voet van de wal, vinden we hier natte en zeer droge omstandigheden en overgangen daartussen in een klein gebied bij elkaar. Het resultaat is een rijke, gevarieerde en bloemrijke plantengroei. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in Nederland maar weinig plekken te vinden zijn waar zoveel soorten wilde planten worden aangetroffen. De ecologische inrichting loont: de soortenrijkdom is enorm en daar profiteren dan weer vlinders, bijen en andere dieren van. Tussen woonwijk en snelweg is een klein natuurparadijs ontstaan.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan hier. Na inschrijving ontvang je informatie over de vertrekplaats.

Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt dan niet meer geopend. Dus wees er snel bij!

IVN Mark & Donge
Rembrandtlaan 63, 4907 NM Oosterhout

Geluidswal Heusdenhout