Aanpak professionaliseren marketing en promotie

Het bestaansrecht van Toerisme De Baronie is meer bezoekers trekken en dus meer inkomsten genereren. Dit bereiken we met name door gerichte marketing en promotie. Om deze verder te professionaliseren en de capaciteit te vergroten, bundelen Ouweland Ontwerp (Gilze) en Van Boxtel Reclame (vanaf 1 mei in Alphen gevestigd) hun krachten in de regio. Onderling worden specialisaties verdeeld, de regie en coördinatie van de marketing- en promotie-activiteiten blijven in handen van Ouweland Ontwerp. Deze samenwerking geeft een productiecapaciteit van circa 8 personen. Kortom, we kunnen op volle kracht vooruit!

Focus op verhogen van de naamsbekendheid en het laden van het imago

Kijkend naar de levensfase waarin Toerisme De Baronie nu verkeert (is nog een opstartend, onbekend bedrijf/merk) en het beschikbare budget, zijn de belangrijkste marketingcommunicatiedoelen in 2018: het vergroten van de naamsbekendheid en het laden van het imago van Toerisme De Baronie.

Ofwel alle marketingcommunicatie-activiteiten zijn er dit jaar primair op gericht om de naam Toerisme De Baronie te promoten onder de verschillende doelgroepen, zodat ze deze gaan herkennen en het imago te laden door te vertellen en blijven herhalen wat Toerisme De Baronie inhoudt: een bourgondische beleving (lekker eten, gezelligheid, heerlijk wandelen en fietsen door de bossen en écht even tijd voor elkaar,  ’t goeie van Brabant, ’t kleine genieten, etc.).

Start van de campagne op Social Media: bekijk de onlangs geposte video (gemaakt door BardoMedia) op de Facebook-pagina van Toerisme De Baronie.

Hoe gaan we de naamsbekendheid verhogen en het imago laden?
  • Extern: eigen inwoners en toeristen/recreanten binnen 45 minuten van de Toerisme De Baronie-regio (tussen Breda, Tilburg en de Belgische grens) kennis laten maken met Toerisme De Baronie en hen duidelijk maken wat Toerisme De Baronie betekent.
  • Intern: Toerisme De Baronie-beleving aan de leden uitleggen en blijven herhalen (hieraan is behoefte). Om iets over te kunnen brengen als ambassadeur moet je eerst weten wat het precies inhoudt.

Strategie
Geïntegreerde marketingcommunicatiemix, focus op online communicatie.

Marketingcommunicatiemix
De volgende communicatiemiddelen worden dit jaar ingezet en verder verbeterd om de doelstellingen te realiseren: website, Social Media, film, minibrochure, nieuwsbrief en overige communicatiedragers (mits budget toereikend) om Toerisme De Baronie zichtbaar in de regio te maken (vlaggen, spandoeken, etc.).

Planning
Streven voor de meivakantie gereed: verbetering website, acties Social Media en minibrochure. Ook de productie van de film wordt al opgestart, planning gereed medio september 2018. Indien mogelijk – als hiervoor nog budget is – worden dit jaar communicatie-dragers (zoals vlaggen, spandoeken, etc.) ingezet. Ingeval het budget niet meer toereikend is en de leden geven aan behoefte te hebben aan Toerisme De Baronie-vlaggen, wordt onderzocht of ze hieraan financieel bij willen dragen.

Gewenste effect
We willen niet alleen meer bezoekers trekken, maar ook de Toerisme De Baronie-beleving verlengen, zodat de beleving (=het genieten) langer duurt dan het moment zelf. De bedoeling is dat bezoekers na een dag of weekend toerlezjoeren in onze regio thuiskomen en met een voldaan gevoel terugkijken op een heerlijke dag of dagen in de Toerisme De Baronie-regio. En hopelijk snel weer terugkomen of zorgen voor wervende mond-op-mondreclame.

Zijn er vragen of opmerkingen, laat ze ons weten via [email protected].