Laden Evenementen

Wandeling door vogelreservaat Bleeke Heide

  vrijdag 13 november 2020
  09:00 - 13:00 uur
   Bleeke Heide

De Bleeke Heide wordt door Staatsbosbeheer beheerd als een weidevogelgebied. Het is gelegen in het Chaamse Bekengebied. De graslanden worden beweid door vee van boeren uit de directe omgeving. Het beheer van de poelen, bramenstruwelen en houtwallen gebeurt in samenwerking met de plaatselijke Natuurvereniging. De waterstand wordt door een stuw kunstmatig hoog gehouden waardoor het gebied langer het water vast kan houden. In de zomer broeden hier vele weidevogels en in de winter wordt het gebied bezocht door trekvogels, o.a. ganzen en steltlopers. De poelen en vennen bieden onderdak aan amfibieën als kikkers en salamanders. Op het hoge gedeelte is graan ingezaaid wat gunstig is voor akkervogels. In de winterperiode is rust een van de belangrijkste zaken voor onze trekvogels en dus is het pad rondom de Bleeke Heide dan niet toegankelijk. Daar staat tegenover dat je er van 15 maart tot 15 november heerlijk rond kunt wandelen en de vogels van alle kanten kunt observeren. Let daarbij vooral in de winter op de slechtvalk die vaak in een van de bomen zetelt om zijn prooien te observeren voor hij toeslaat. In deze periode gebruiken de toendrarietganzen de plassen als slaapplaats. Vanuit de vogelkijkhut (gluurmuur) heb je een goed overzicht over de Bleeke Heide.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats:
Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. Ga je rechtstreeks dan in Chaam afslag Ulicoten nemen. Bij de kruising met de Oude Bredasebaan rechtsaf slaan. Aan de linkerkant zie je al snel een parkeerplaats en daar begint de wandeling.
In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij Mirjam Sikkers 06-82595787 of email: [email protected].
Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje.
za. 6 april 2024 t/m za. 26 oktober 2024
IJzertijdboerderij in Dongen
di. 3 oktober 2023 t/m za. 25 mei 2024
Streekcinema Den Heuvel in Alphen
za. 7 oktober 2023 t/m za. 22 juni 2024
Plus Etage in Baarle-Nassau
di. 26 maart 2024 t/m do. 30 mei 2024
Cursus Blik op natuur- IVN Mark & Donge