Laden Evenementen

IVN Mark & Donge Natuurwandeling: Markdal

  zondag 24 april 2022
  13:30 - 15:30 uur
   IVN Mark & Donge
Natuurwandeling

Tot 1968 was de Mark een sterk slingerende beek. Toen werd hij gekanaliseerd, verdiept en verbreed met de bedoeling meer water sneller af te voeren en zo overstromingen in de stad te voorkomen. Tussen Breda en de Belgische grens werden zo’n 20 meanders afgesneden en vergraven, slechts enkele bleven als “dode arm” bestaan.

De snelle waterafvoer bleek echter rampzalig voor de grondwaterstand te zijn en veroorzaakte verdroging, waar de omringende natuurgebieden erg onder geleden hebben. Het daar aanwezige water werd versneld het beekdal ingezogen. Ook de diepe bemaling om het grondwaterpeil te verlagen t.b.v. de landbouw, veroorzaakte ernstige verdroging.  Bovendien bleef de periodieke wateroverlast in de stad Breda toch bestaan.

In 2003 is het dal tussen de Reeptiend en Ginneken opnieuw op de schop gegaan, met de bedoeling de beek weer te laten kronkelen, meer water te bergen en vast te houden en zo ook het natuurherstel op gang te brengen. De weilanden zijn omgevormd tot schraalgrasland, met een voedselarme bodem en hoge grondwaterstand.

Dit levert in het voorjaar en de zomer een pracht aan bloeiende planten op, zoals de echte koekoeksbloem, de grote ratelaar, moeraskartelblad en echt duizendguldenkruid. In de beek zie je de vissen springen, maar leven ook de zoetwatermossel, het bittervoorntje en de rivierdonderpad. In de steile oevers broeden oeverzwaluwen en wie geluk heeft, ziet de blauwe flits van de ijsvogel. Op het dak van de Grote Hoeve van Bouvigne broeden al jaren ooievaars. Ook de lepelaar heeft dit gebied ontdekt als plek om te foerageren.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan via onderstaande button. Na inschrijving ontvang je informatie over de vertrekplaats.
Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt dan niet meer geopend.

 

IVN Mark & Donge
Rembrandtlaan 63, 4907 NM Oosterhout

 

di. 7 februari 2023 t/m zo. 2 april 2023
Proefwandeling De Smaak van Hoogstraten
ma. 12 september 2022 t/m zo. 31 december 2023
Tentoonstelling: Leer van Leer- Heemkundekring Molenheide in Gilze
di. 17 januari 2023 t/m za. 17 juni 2023
Streekcinema Den Heuvel in Alphen