Laden Evenementen

IVN Natuurwandeling – Valkenberg en Hondsdonk

  zondag 4 september 2022
  09:00 - 12:00 uur
   IVN Mark & Donge
Landgoederenwandeling (8 a 9km)
Thema: natuur op oude landgoederen

Valkenberg, Hondsdonk en Luchtenburg vormen samen een vrijwel aaneengesloten landgoederenzone van zo’n 600 ha. Alleen de Chaamseweg snijdt er doorheen.

Landgoederen waren in het verleden bedoeld te functioneren als economische eenheid. Pachtboerderijen, houtproductie en jacht moesten voldoende opbrengen om landgoed, huis en opstallen, tuin en park te kunnen onderhouden. De eigenaar was gewoonlijk zo vermogend dat veel winst niet per se nodig was. Een landgoed was ook een statussymbool. De eigenaar woonde gewoonlijk  in een stad. De grootste boerderij op het landgoed had een herenkamer, waar de eigenaar af en toe tijdelijk verbleef, om toe te zien op het reilen en zeilen en om de pacht te innen.

Landhuizen werden vooral na 1650 gebouwd. Een eerste landhuis was meestal een eenvoudig zomerverblijf om de warme, stinkende stad te kunnen ontvluchten. De hoofdvestiging bleef in de stad. Pas in de loop van de 18e en 19e eeuw werden de grote, statige landhuizen gebouwd, die geschikt waren voor permanente bewoning.

De landgoederen bestaan uit gemengde bospercelen, akkers en weilanden, beuken- en eikenlanen. Door hoogteverschillen en bodemgesteldheid zijn er droge en natte gedeelten. De beekdalbossen hebben een rijke plantengroei, gerekend tot de floristisch belangrijkste in het land. Dankzij de variatie in begroeiing en de vele oude bomen, is het ook een vogelrijk gebied met veel holenbroeders. Er lopen enkele beken door het gebied. Deze vormen een uitgestrekt, handvormig stelsel van meanderende waterlopen die tussen Chaam en Ulvenhout geleidelijk samenkomen en tenslotte als Chaamse beek in de Mark uitmonden.

Bij deze pittige wandeling is de afstand groter en ligt het tempo hoger dan bij de meeste INV-activiteiten. Het wordt een verrassende tocht over paden en paadjes die niet altijd als zodanig te herkennen zijn. Soms waadt je je door de begroeiing of door oprukkende bramen. Hier en daar moet je bukken voor een tak of vind je een omgewaaide boom op je pad. Mogelijk moet je een keer een beekje oversteken. Bedek dus de benen en zorg voor waterdicht schoeisel. Altijd weer is er die heerlijke afwisseling van bos en beemd. Wandel mee door een rijk verleden, een schitterend heden en geniet van het feest van de natuur.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht; voor het inschrijfformulier klik hier.

 

IVN Mark & Donge
Rembrandtlaan 63, 4907 NM Oosterhout

 

IVN Natuurwandeling Valkenberg en Hondsdonk

vr. 9 december 2022
Moonlight Shopping Chaam
wo. 26 oktober 2022 t/m za. 10 december 2022
Chaam in ’t Groen
ma. 12 september 2022 t/m zo. 31 december 2023
Tentoonstelling: Leer van Leer- Heemkundekring Molenheide in Gilze