Laden Evenementen

IVN Mark & Donge Natuurwandeling: Ulvenhoutse Bos, Voorjaarsflora

  zondag 3 april 2022
  13:30 - 15:30 uur
   IVN Mark & Donge
Natuurwandeling 

Het Ulvenhoutse  Voorbos is een van de oudste bossen in ons land. De geschiedenis gaat, voor zover bekend, terug tot in de vroege middeleeuwen. Het bosgebied heeft eeuwenlang deel uitgemaakt van het grondbezit van de heren van Breda. Het was een privédomein van de adel en de elite waar werd gejaagd, gekapt en geplant.

Het Ulvenhoutse Bos is een klein bosgebied dat van nature erg nat is. Het ligt langs de Broekloop en de Bavelse Leij, zijbeekjes van de Mark. In de ondergrond bevinden zich slecht doorlatende, kalkrijke leemlagen, die voor hoge waterstanden zorgen. In het bos vinden we droge tot vochtige, lemige zandgronden maar ook natte leem- en veengronden waar basenrijk kwelwater toestroomt. Om het natte bos beter te kunnen exploiteren zijn in het verleden greppels gegraven en werden de (hakhout)bomen op de tussenliggende hogere delen (rabatten) geplaatst. Dit patroon is nog steeds overal in het bos aanwezig en wordt doorkruist door de verschillende beeklopen. De meeste hogere gronden zijn bedekt met eiken-beukenbos, op armere gronden ook met eiken-berkenbossen. Langs de beken en op de lage delen van dalflanken staan vogelkers-essenbossen. Op enkele zeer natte plekken langs beekjes zijn kleine stukjes kwelgevoed elzenbroekbos aanwezig.

In Europa komen dit soort bossen met bijbehorende plant- en diersoorten niet veel voor.
Vanwege de hoge natuurwaarden is het gebied uitgeroepen tot “natte natuurparel” en Natura 2000-gebied. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In dat kader is Staatsbosbeheer al bezig geweest met kwelherstel en met het vellen van exoten, zoals Douglas, Fijnspar, Japanse lariks en Hemlockspar.

Vooral de bijzondere voorjaarsflora maakt dit bos tot een gebied dat wij moeten koesteren. Er groeien planten die nog maar op enkele plaatsen in Nederland worden aangetroffen. Voor de blaadjes aan de bomen komen, kunnen we hier genieten van de vele bosanemonen, maar ook van speenkruid, dalkruid, slanke sleutelbloem, muskuskruid, gewone salomonszegel en lelietje van dalen.

Bewonder de bloemenpracht bij het geluid van de boomklever en de grote bonte specht. Laat je betoveren waar het bos een sprookje wordt.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan via onderstaande button. Na inschrijving ontvang je informatie over de vertrekplaats. Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt dan niet meer geopend.

 

IVN Mark & Donge
Rembrandtlaan 63, 4907 NM Oosterhout

 

vr. 14 juni 2024 t/m za. 15 juni 2024
Beach-voetvolleybal weekend in Ulicoten
vr. 14 juni 2024 t/m zo. 16 juni 2024
Nationale Archeologiedagen
za. 7 oktober 2023 t/m za. 22 juni 2024
Plus Etage in Baarle-Nassau
za. 6 april 2024 t/m za. 26 oktober 2024
IJzertijdboerderij in Dongen