Laden Evenementen

IVN Natuurwandeling Gilzewouwerbeek

  zondag 28 augustus 2022
  13:30 - 15:30 uur
   IVN Mark & Donge
Ongeveer 10 jaar geleden is het dal van de Gilzewouwerbeek bij Bavel heringericht. De oorsprong van de beek ligt ten westen van Gilze. Vroeger had de beek een natuurlijke, meanderende loop. Ten behoeve van de landbouw werd deze – vooral bij de ruilverkavelingen in de jaren 60 – tot een kaarsrechte, stromende afvoersloot vergraven. Eeuwen geleden werden ook al meanders afgedamd en tot viskweekvijvers omgevormd, de ’wouwers’. Nu stroomt er voor een deel weer een slingerende beek in een rijk begroeid, glooiend natuurgebied van ruim 17 ha. De herinrichting was bedoeld als natuurcompensatie voor een geplande nieuwe woonwijk bij Bavel. Deze plannen zijn voorlopig afgeblazen en mogelijk komt de wijk er helemaal niet. Omdat de gronden in het beekdal al aangekocht waren en subsidies toegezegd, is de natuurcompensatie, die ook als waterberging dient, toch uitgevoerd. Pluspunt is ook, dat er een nieuwe, ecologische verbindingszone tot stand gekomen is. Er zijn al heel wat bijzondere planten- en diersoorten gevonden. Er zijn plannen om ook de beekloop tussen Gilze en Bavel te herinrichten. In het gebied bij Bavel liggen zeven poelen. Ze liggen op verschillende hoogte en zijn vooral bedoeld als voortplantingswater voor salamanders, kikkers en padden. Natuurlijk zijn deze poelen ook gunstig voor allerlei watergebonden flora en andere fauna. Langs en door de beek loopt een laarzenpad met enkele ‘voordes’. Een voorde is een doorwaadbare plaats. Deze route is de leukste, maar dan wel met laarzen aan! Soms kan het ook op blote voeten, maar dat hangt van de waterstand en de temperatuur af. Op de hoge oevers loopt een ‘droge voetpad’. Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan hier. Na inschrijving ontvang je informatie over de vertrekplaats.

IVN Mark & Donge
Rembrandtlaan 63, 4907 NM Oosterhout

IVN Gilzewouwerbeek