Laden Evenementen

IVN- Landschapswandeling 20 km Teteringen-Oosterhout-Lage Vuchtpolder

  zondag 16 juli 2023
  10:00 - 16:00 uur
   IVN Mark & Donge

De Lage Vuchtpolder is ca. 700 ha groot. De bodem bestaat grotendeels uit veen met dekzand en kleilaagjes. Het is een eeuwenoude polder met grote waarden, zowel natuur- als cultuurhistorisch. De Lage Vuchtpolder is van oudsher een drassig tot nat gebied, dat niet geschikt was voor akkerbouw en bewoning. De natte graslanden, beemden genoemd, werden tot in de zomer als hooiland gebruikt, in de nazomer als weidegrond. In de winter stonden de beemden deels onder water waardoor ze onbewoonbaar waren, maar ideaal voor overwinterende watervogels en steltlopers.

Deze polder was eeuwenlang een belangrijk onderdeel van de verdedigingswerken van de stad Breda. Het buitengebied van Breda werd met water uit de Mark geïnundeerd en dat maakte de stad tot een vrijwel onneembare vesting. Ook werden schansen en linies aangelegd, die voor een groot deel nog zichtbaar zijn. De Spinolaschans is de bekendste. Deze is in 2014 gerestaureerd en van ongewenste begroeiing ontdaan.

De wandeling
Vanuit Teteringen lopen we o.a. door het bosgebied van de Vrachelse Heide en de historische polder Lage Vucht. De Waterakkers zijn niet alleen retentiebekkens (opvang regenwater uit de stad), maar ze zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding van de polder. Het water wordt hier eerst gezuiverd in bezinkingsbassins en helofytenfilters en vervolgens doorgeleid naar de Vuchtpolder. Hierdoor hoeft – om het waterpeil op gewenste hoogte te houden – geen vervuild Markwater ingelaten te worden. Dat is voor het natuurherstel in de polder van groot belang.

Grote afstand en pittig tempo
We lopen een grotere afstand en in pittiger tempo dan bij de gebruikelijke IVN wandelingen. Het wordt echter geen mars; de nadruk ligt op het genieten van natuur en landschap, van geuren en kleuren en van planten en dieren die op ons pad komen. We kijken meer naar het geheel en minder naar de details in de natuur. We lopen stevig door, maar toch is er ruimte om hier en daar uitleg te geven over de natuurverschijnselen die we tegenkomen in dit waterrijke gebied.

Praktische info

Het is een goed idee om een verrekijker mee te nemen. Deze wandeling is ongeveer 20 km lang en zal 5 à 6 uur duren. Neem voldoende eten en drinken mee en let op het weerbericht: regenkleding en waterdichte schoenen zijn soms nodig, maar zonnehoed, zonnebril en zonnebrandmiddel kunnen dat ook zijn. Inschrijven voor de wandeling is verplicht en kan hieronder tot op de dag van de wandeling. Na inschrijving ontvang je informatie over de vertrekplaats.

 

IVN Mark & Donge
Rembrandtlaan 63, 4907 NM Oosterhout

 

IVN Landschapswandeling

 

 

 

di. 26 maart 2024 t/m do. 30 mei 2024
Cursus Blik op natuur- IVN Mark & Donge
za. 6 april 2024 t/m za. 26 oktober 2024
IJzertijdboerderij in Dongen
za. 7 oktober 2023 t/m za. 22 juni 2024
Plus Etage in Baarle-Nassau
za. 18 mei 2024 t/m zo. 2 juni 2024
Expositie: Annemie Jaspers