De Wouwervallei

De Wouwervallei tussen Gilze en Rijen en Breda krijgt een natuurlijke inrichting. Hiermee wordt de leefomgeving van verschillende dieren (zoals de kerk -en steenuil, de boomkikker) en diverse planten verbeterd. Ook aanpassing aan het veranderende klimaat is een belangrijk onderdeel: als in de Wouwervallei het water langer wordt vastgehouden, is er minder wateroverlast in Bavel en in Breda. De Gilzewouwerbeek mondt namelijk via de Molenleij en de singels uiteindelijk uit in de Mark. Ook kan dan water worden vastgehouden in de Wouwervallei om droge periodes te overbruggen in de omliggende gebieden. Door de ontwikkeling van natuur wordt het gebied ook aantrekkelijker om te recreëren. De gemeente Breda heeft in 2012 al een deel van de Wouwervallei  ingericht als natuurgebied. Nu kan een mooie ecologische verbindingszone ontstaan met dit deel van de Wouwervallei. Fase 1 van natuurproject Wouwervallei (gemeente Gilze en Rijen) gaat binnenkort van start.

Het wandelpad van 500 m over grondgebied van v.d. Avoird tussen Raakeindse Kerkweg (ten zuiden van de A58) en Bavelseweg in Molenschot is zeker een wandeling waard!