Raakeindse Kerkweg Molenschot

Raakeindse Kerkweg - Molenschot

Vliegbasis Gilze-Rijen


Vliegveld Molenheide
In 1910 koos de Eerste Nederlandse Vliegvereniging uit Breda, de Molenheide tussen Gilze en Rijen als vliegterrein. Het werd het eerste officiële vliegveld van Nederland. Tijdens Wereldoorlog I fungeerde het als militair hulpvliegveld.


Bouw van de hangar op Vliegveld Molenheide (foto: Archief Heemkring Molenheide)

Na 1930 kwamen jaarlijks duizenden toeschouwers uit heel het land naar Molenheide om tijdens het vliegfeest te kijken naar demonstraties, stuntvliegen en de pleziervluchten.


Toestroom kijkers via station Gilze-Rijen (foto: Archief Heemkring Molenheide)

Vliegveld Nerhoven
Naast Molenheide begon in 1935 de aanleg van Vliegveld Nerhoven, bedoeld voor de burgerluchtvaart. In 1939 werd het vanwege de mobilisatie door het Ministerie van Oorlog gevorderd.

Fliegerhorst Gilze Rijen


Duitse troepen nemen Vliegveld Nerhoven in bezit (foto: Archief Heemkring Molenheide)

In mei 1940 namen de Duitsers de beide vliegvelden in bezit om ze te laten samensmelten en uit te breiden tot één groot Duits militair vliegveld: Fliegerhorst Gilze Rijen. De Fliegerhorst en omgeving kregen tijdens de oorlog met heel veel bombardementen te maken.

Vliegbasis Gilze-Rijen
Na de oorlog nam Defensie Vliegveld Gilze-Rijen over en in 1946 werd het definitief een militaire basis voor de Nederlandse Luchtmacht. Sinds 2008 opereren vrijwel alle helikopters van de krijgsmacht vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen. Voor de bevolking in de regio nam met de komst van de helikopters de geluidsoverlast toe.


Waar kievit en grutto nog de ruimte hebben

Kijk naar het oosten, het land van melkveehouderijen. Je ziet een ruiverkavelingslandschap, grote percelen, veel ruimte. Ooit waren dit woeste gronden. Boeren hebben dit gebied als het ware met de hand ontgonnen.
Dan groeit de behoefte aan voedsel en dus de vraag naar efficiënter gebruik van cultuurgronden. Tijd voor een ruilverkaveling. Kleine percelen worden uitgeruild en  samengevoegd. Veel bomen verdwijnen. Weidevogels zoals grutto en kievit vinden dat wel oké. In bomen schuilen roofvogels en tussen struiken loert mogelijk een vos.
Weer is het tijd om de bakens te verzetten: koeien binnen of buiten, meer kruidenrijk grasland, meer insecten, schuilplaatsen voor grondvogels zoals grutto en kieviet.

Heb je een verrekijker? Dan zie je aan de horizon een boerderij met een mestvergister. De boer levert melk en vlees, vergist de mest, hergebruikt de warmte, wekt energie op en verbetert met het restproduct de bodem.

Kijk ook even westwaarts. Daar zie je andere landbouw: een zorgboerderij met een pluktuin, een kweker van oud-Hollandse fruitbomen en een perceel waar vanaf 2019 oliehoudende gewassen geteeld worden bijvoorbeeld voor walnotenolie! Aangevuld met gras-, kruiden- en bloemenranden; granen, peulvruchten als lupine. Goed voor de biodiversiteit!


Foto’s: NLGR – Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen

Historische kern Molenschot en Sint Anneke

Het dorpje Molenschot bestaat al heel lang. Het driehoekig plein in de kern van het dorp dateert waarschijnlijk uit de Frankische tijd (vroege Middeleeuwen). In ieder geval wordt Mueleschot – Molenscot in 1299 voor het eerst in geschriften genoemd.

De kleine historische kern kent maar liefst vijf rijksmonumenten: de Annakapel, het Calvariekruis, het Annabeeld, de Annakerk en de Drie Linde.


Kapel St. Anna (foto 1975)

 

Annabeeld (links) en Calvariekruis (rechts)

Sinds in 1879 de Broederschap van de Heilige Anna werd opgericht, zijn er op 26 juli jaarlijks bedevaarten naar de Annakapel. Zij wordt gezien als voorspreekster van vrouwen die zwanger willen raken. Maar mensen gaan ook op Annabedevaart in de hoop een relatie te krijgen: ‘Naar Molenschot gaat ieder Anneke om een manneke, ieder manneke om een Anneke’.


Annakerk

 


Herberg De Drie Linden

 

Bron: www.tijdmachinegilzerijen.nl van Heemkring Molenheide

 

Eten en drinken in de buurt
Leuke tips in de buurt

 

Informatie op deze pagina is mede mogelijk gemaakt door Heemkring Molenheide, Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) en de gemeente Gilze en Rijen.