Horst-Alphensebaan-driesprong

Driehoek Horst-Alphensebaan - Gilze


In de verte de steenfabriek

De steenfabriek anno 1890 is ruim honderd jaar in gebruik geweest. Miljoenen stenen kwamen uit de ovens, totdat de fabriek in 1991 werd gesloten. Het gebouw raakte daarna in verval. Aan de laaggelegen weilanden zie je nog dat er veel leem is afgegraven voor de stenen. Op de leemkuilen die hierdoor ontstonden, werd vroeger geschaatst. De zandweg met bomen in de verte heet De Leemkuilen. In 2004 kreeg het oude fabrieksterrein een herbestemming met behoud van originele architectonische elementen: woningen, kantoren en een openbare ruimte voor culturele activiteiten. Vanaf de opening in 2006 zijn er kunstexposities in de steenfabriek, dat een gemeentelijk monument is.


Foto’s: archief Heemkring Molenheide


Je staat aan de rand van de Chaamse bossen

Een bosgebied van ruim 1300 hectare, van Alphen tot Breda. Dat begin 1900 is aangeplant door de Staat, als productiebos voor industriehout en voor de mijnen in Limburg. Nu wordt het ‘dennenbos’ verrijkt met loofbomen. Natuurontwikkeling en biodiversiteit staan hierbij voorop.

De Gilzewouwerbeek

Met de rug naar de steenfabriek kijk je westwaarts en zie je een open landbouwgebied. Hier ontspringt de Gilzewouwerbeek. Deze oorspronkelijk meanderende beek voert het water af richting Breda, dat zo’n 20 meter lager ligt. In de omgeving van Bavel is de beek in ere hersteld en kronkelt hij weer. Hopelijk gaat dat hier ook nog gebeuren.  Overigens waren wouwers visrijke poelen, omdat het water door de leembodem niet weg kon.


Foto: Will van Riel (NLGR – Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen)

Hier vlakbij, een heel bijzonder bosje aan de Alphensebaan

In 1957 bouwde Defensie in dit stukje bos aan de Alphensebaan het complex Buitenveld voor de opslag van reservevliegtuigmaterialen. Na ontruiming in 1992 werd het gebied gekraakt en was het vijftien jaar lang een vrijhaven voor kunstenaars. Sinds 2007 valt het weer onder Staatsbosbeheer; de gebouwen zijn afgebroken en het gebied is teruggegeven aan de natuur, met uitheemse tuinplanten en bamboe als relikwieën van de artistieke vrijstaat.

Bron: www.tijdmachinegilzerijen.nl van Heemkring Molenheide

 

Eten en drinken in de buurt
Leuke tips in de buurt

 

Informatie op deze pagina is mede mogelijk gemaakt door Heemkring Molenheide, Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) en de gemeente Gilze en Rijen.