Drukbezochte ledenbijeenkomst Toerisme De Baronie

Kennis delen, inspiratie en managen van verwachtingen 

 Dinsdag 13 maart organiseerde ondernemersvereniging Toerisme De Baronie haar jaarlijkse ledenbijeenkomst bij Van der Valk in Gilze. De opkomst was goed en de sfeer was gemoedelijk. We zijn een jaar verder na de oprichting van de vereniging. Er is veel werk verzet en we kijken terug op een succesvol 2017. En nu met z’n allen – bestuur én leden – op volle kracht vooruit en ons verder professionaliseren in 2018!  

Andere opzet
In plaats van een ‘droge’ Algemene ledenvergadering, kozen we voor een informelere setting met een workshop ‘verwachtingen’ als middenstuk. Deze andere opzet werd goed ontvangen door onze leden. De workshop werd vol enthousiasme geleid door Joost Wagenmakers, marketeer, oud-wethouder toerisme en recreatie van de gemeente Oisterwijk en momenteel voorzitter van de Stichting Buitengebied Management Oisterwijk.

Verrassende uitkomsten workshop ‘verwachtingen’
De kernvragen van de workshop waren: “Wat verwacht jij als lid van Toerisme De Baronie?” en “Wat mag Toerisme De Baronie van jou verwachten?”. De workshop legde verrassende verbindingen tussen ondernemers en bracht een waardevolle ideeën- en initiatievenstroom op gang. Prominent naar voren kwam dat ondernemers elkaar beter willen leren kennen en versterken. Ook werd het duidelijk hoeveel specialistische kennis, van bijvoorbeeld online communicatie en Social Media, bij onze leden aanwezig is. Hiervan gaan we zeker gebruikmaken.

Solide organisatorische en financiële basis
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een stevig organisatorisch en financieel fundament, dit staat nu. Dankzij de participatie van gemeente Gilze en Rijen, met dank aan wethouder Rolph Dols, heeft Toerisme De Baronie een sluitende begroting voor 2018. Het belang van de vrijetijdseconomie is groot en dat onderschrijft het gemeentebestuur. De wijze waarop gemeente Gilze en Rijen samenwerkt met ondernemersvereniging Toerisme De Baronie is uniek te noemen. Wij zijn hierdoor in staat om op volle kracht vooruit te gaan. Samen staan we sterk!

De speerpunten voor 2018 zijn:

  • meer bezoekers trekken (doelgerichte marketingcommunicatie);
  • bezoekers meer bieden (verbinden, kennis delen, elkaar inspireren en professionaliseren);
  • regio verfraaien (informatie, beleving (storytelling) en voorzieningen);
  • informeren en service bieden (vraagbaak, nieuwsbrief, advies en archief);
  • netwerken (vertegenwoordigen leisure-belangen, partnerships en founding).

Wilt u aansluiten bij Toerisme De Baronie of wilt u hierover meer informatie ontvangen, stuur dan een mailtje naar [email protected].