Opening 't Gils Museum

De afgelopen jaren verrees in de achtertuin van Huub en Marlies Quirijnen, aan de Oranjestraat 31, ’t Gils Museum. Tientallen jaren zijn (bouw)materialen en ornamenten verzameld en gered van de sloop. Ieder voorwerp is met veel liefde in het museum verwerkt en heeft een eigen verhaal. Zondag 20 augustus wordt het museum officieel geopend voor genodigden. Na deze datum gaat het museum open voor het publiek.

 

Gilse droom

Huub en Marlies koesterden al heel lang hun droom om een museum te bouwen, waarin de geschiedenis en gebruiken van Gilze levend worden gehouden. “We willen het verleden laten zien, maar vooral onze passie en enthousiasme overbrengen. Dit op een laagdrempelige manier; iedereen – jong en oud – is van harte welkom in ’t Gils Museum!”

Uitstraling van toen

Het museum is gebouwd volgens traditionele bouwmethoden, constructies en met verzamelde materialen. Al deze historische materialen hebben een eigen verhaal en een tweede, derde en soms zelfs vierde leven gekregen in ’t Gils Museum. Denk hierbij aan stenen, kozijnen, deuren, etc. van café de Tip, de looi- en schoenindustrie, peperkoekfabriek Smolders, Villa Mol, de Steenfabriek en de kerk. Er zijn zelfs stenen gebruikt waarin de vingers van de steenbakker nog zichtbaar zijn.

Theater in vestzakformaat

De ruimte is geschikt om op huiskamerniveau voorstellingen te geven. Er zijn ideeën voor workshops van kunst en oude ambachten, met behoud van het laagdrempelige karakter. Huub en Marlies: “We hoeven er niet van te leven. Veel krijgen we immers. Als het echt nodig wordt voor de instandhouding van het museum, zullen we een kleine (vrijwillige) bijdrage gaan vragen.”