Chaamse Beek

Start: Kerkdreef in Chaam
Afstand: 4 km

Het Noord-Brabantse beekdalenlandschap is rond Chaam misschien wel op haar mooist. De Chaamse beken maken deel uit van het stroomgebied van de Mark. Het bekenstelsel bestaat uit veel natte natuur met kruidenrijke graslanden, houtwallen, poelen, vennen, beekjes en knotwilgen. Het afwisselende landschap zorgt voor een rijkdom aan planten en dieren. In het kleine natuurgebied het Reservaatje in Chaam tref je elementen aan van het beekdallandschap. Door het Reservaatje loopt de blauwe wandelroute met informatiepanelen over de omgeving. Een deel van de route gaat over een vlonderpad, bij een poel, om de natuur nog beter te kunnen beleven. Een ander deel gaat door een begrazingsgebied.

Download de route (Natuurmonumenten)

Terug naar Wandelen